El Festival di San Remo va ser una arma poderosíssima per crear fratelli di Italia entre gents molt diverses que no s’havien considerat mai germans.