“El sector cultural s’ha vist sempre menyspreat i les persones implicades en el mateix ens hem vist afectades greument per aquesta crisi. Però en moments com aquest, s’ha demostrat la importància de la cultura per mantenir la salut mental de les persones”