Certament, la vida de l’home en la terra és com la milícia“. Aquesta és la primera sentència que podem llegir en el volum “Sentències de Joan Lluís Vives“, que ha editat, curat i traduït Francesc X. Blay Meseguer per a les publicacions de la Universitat d’Alacant. El filòsof valencià possiblement més universal va nàixer un 6 de març de 1492; és a dir, hui fa exactament 529 anys.

Tanmateix, Joan Lluís Vives no va escriure aquestes “sentències” com a tals, sinó que es tracta d’un treball de recopilació i edició d’aquests píndoles que es poden trobar al llarg de la seua obra. Així, aquests aforismes i reflexions breus han estat espigolades dels diferents textos o cartes que Vives va escriure durant la seua vida. L’estil de frase contundent i directe del filòsof valencià ha permés, no obstant això, portar avant aquest treball tan interessant que Blay ha curat perquè en puguem gaudir.

El volum -gruixut, més de mil pàgines- correspon en una desena part a l’estudi introductori de l’obra i la figura de Vives que en fa Blay, qui, a més a més, ens acompanya en cadascuna de les “sentències” amb la tradució i la contextualització corresponent.

Més de cinc segles després, però, la brevetat i l’estil punyent i directe d’aquestes sentències s’adiuen molt bé amb diversos mitjans de divulgació i reflexió sobre l’obra de Vives. En aquest sentit, podem trobar a Twitter el compte @VivesCadaDia, que, com el seu nom indica, ens oferirà una piulada al dia amb una “sentència” de Vives que podem llegir en aquest volum.

Sens dubte, una molt interessant i molt bona porta d’entrada a l’obra d’aquest filòsof universal!