El castellà era, fins fa quatre dies, com aquell que diu, la “llengua del costat”. Quan no era, és clar, la llengua de dalt, que això ho continua sent.